MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
Finanse OIL rok 2009
Finanse OIL rok 2010
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    FINANSE
 
Sprawozdania finansowe, budżet OIL w Tarnowie.
 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów